Referenties

Deze klanten en duurzame projecten gingen u de afgelopen 7 jaar voor.

Heuvelrug Wonen

Voor woningcorporatie Heuvelrug wonen hebben wij reeds 1.250 woningen van zonnepanelen voorzien, zowel grondgebonden als gestapelde bouw.

Gemeente Haarlem

Samen met de gemeente Haarlem creëren wij innovatieve projecten: van grote zonnepanelen acties tot all-electric-woningen met PVT-panelen en warmtepompen.

MeerWonen
Voor MeerWonen hebben wij meer dan 1.000 huurwoningen voorzien van PV-zonnepaneel sets. Elke solar installatie wordt door ons actief gemonitord op prestaties. 
Jatin Chaletbouw

Voor Jatin plaatste wij 175 zonnepanelen op de timmerwerkplaats. Dit levert 45.000 kWh productie per jaar op. Er is gebruikt gemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA)

JW Smit
Bij deze bloembollen kwekerij plaatsten wij 1.635 zonnepanelen op vier daken van de bedrijfsloodsen. Binnen werd een display geplaatst die live de kWh-productie toont. 
Lotgering

Dierenvoer producent Lotgering levert vers vlees voor hond en kat. Met 187 zonnepanelen wordt 47.685 kWh per jaar opgewekt.

Droomparken / Europarcs

Voor Droomparken voorzien wij diverse typen recreatiewoningen van zonnepanelen: van Tiny Houses tot duurzame all-electric chalets. 

De Huizenaanpak

Wij leverden het Energieloket: ondersteuning van bewoners via software, telefoon en e-mail bij verduurzaming. 

ZelfOpwekken.nl

Voor ZelfOpwekken.nl bouwden wij de software om een succesvol B2C-platform te kunnen ontwikkelen. 

Heemwonen

Voor HeemWonen verzorgen wij voor enkele complexen de actieve prestatie-monitoring van de geplaatste zonnepanelen.

Gemeente Zandvoort

In samenspraak met de gemeente Zandvoort organiseerden wij een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in de gemeente. 

Gemeente Heemstede

Voor de gemeente Heemstede initieerden wij een collectieve actie zonnepanelen. Samen maakten we dit een succes. 

De Vastelastenbond

Samen met de Vastelastenbond ontwikkelden wij een compleet aanbod voor de leden van deze vereniging, zodat zij makkelijk kunnen profiteren van zonnepanelen.

Gemeente Bloemendaal

Samen met de gemeente Bloemendaal organiseerden wij een collectieve inkoop voor PV-sets. Dit werd goed ontvangen door bewoners.

Vereniging Eigen Huis

Voor de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben wij meerdere collectieve zonnepanelen acties uitgerold en succesvol afgesloten. 

Zonnig-Limburg 2

Voor dit collectief van 11 woningcorporaties verzorgden wij de woningopname, het klant- en offerteproces en het projectmanagement.

Antares

Voor deze woningcorporatie verzorgden wij binnen ZL2 het klantproces: van interesse tot de installatie van de PV-set.

Wonen Zuid

Wij ontzorgden corporatie Wonen Zuid bij het uitrollen van PV voor huurwoningen en het eigen kantoor. 

Wonen Limburg

Wij verzorgden het klantproces van interesse tot installatie en monitoring binnen het project Zonnig Limburg 2. 

Honeywell Solar

Wij ontwikkelden de Quality Control Check. Klanten kunnen met barcodes het vermogen per zonnepaneel af fabriek controleren.

Energie-Unie

Energie-Unie was onze partner bij projecten. Wij organiseerden het klantproces, zij de materiaalinkoop.

Woongoed 2-Duizend

Voor deze corporatie organiseerden wij een maatwerk aanbod en het volledige klantproces tot en met de oplevering binnen ZL2.

Woonstichting St. Joseph

Voor corporatie St. Joseph creëerden wij een aanbod op maat en faciliteerden wij het klantcontact binnen Zonnig Limburg 2. 

Gutami

Voor de groothandel Gutami leverden wij 'software as a service' en helpdesk om grootschalig groepsaankopen te faciliteren. 

iChoosr

Wij hebben 6 keer projectmatig samengewerkt met deze organisator van groepsaankopen: voor het offertetraject en communicatie. 

Maasvallei

Voor Maasvallei verzorgden wij het volledige offertetraject en het klantproces binnen het project Zonnig Limburg 2. 

Woningvereniging Nederweert

Voor deze vereniging verzorgden wij binnen Zonnig Limburg 2 het klantproces en de bewonerscommunicatie. 

Zaam Wonen

Voor Zaam Wonen voorzagen wij zowel grondgebonden als gestapelde woningen van zonnepanelen bij ZL2. 

Tautus

Voor Tautus verzorgden wij als onderaannemer de offerteproductie, het klantcontact en de communicatie in projecten. 

Greenergetic

In 2013 besloten wij naar Duits voorbeeld van Greenergetic te starten en de energietransitie in Nederland te versnellen.