AVG en privacy

Europese organisaties moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen binnen de EU. Wij hechten aan transparantie en aan privacy. Alle producten en diensten worden ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Welke persoonsgegevens?

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens m.b.t. ras, religie, inkomen of gezondheid verwerken wij niet.

Deelnemers voor duurzaamheid

Deelnemers schrijven zich in bij onze projecten om een maatwerkadvies c.q. een persoonlijk aanbod te ontvangen. In samenspraak met hen werken wij gedurende het traject doelgericht naar een passend aanbod. Alle gegevens worden veilig beheerd en zorgvuldig verwerkt.

Wat verandert er?

De AVG beschermt de positie van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen hierdoor meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wij lopen hierin voorop en onze aanpak is gebaseerd op de Duitse privacy wetgeving.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegeven uitsluitend ten behoeve van het verduurzamingstraject van de woning. Wij bewaren persoonsgegevens uitsluitend gedurende de duur van het project. Dit is nodig om de benodigde administratieve afhandeling, c.q. om de facturatie en monitoringservice in goede staat te kunnen voldoen.

Verstrekken van persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere commerciële partijen, overheden of instellingen. Om onze installatieteams goed voor te bereiden verstrekken wij hen gericht informatie over de woning en over de gekozen producten en materialen.

Verwerkings
register en AP

Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moeten wij een verwerkingsregister kunnen laten zien. Wij stellen een verwerkingsregister op ten behoeve van de AVG en de AP. Daarnaast stellen wij een verwerkingsverantwoordelijke aan. Per aanvang van een project stelt deze persoon de privacy-protocollen op met uw organisatie.

Gegevens verwerken & verwijderen

Wij verwerken gegevens van geïnteresseerden die zichzelf inschrijven. Als wij worden gevraagd de gegevens aan te passen of te verwijderen, dragen onze medewerkers van de helpdesk daar zorg voor. Voor aanpassingen als mutatieprocessen zijn vaste protocollen, welke wij aanhouden.

Beveiliging & persoonlijke login

Vertrouwelijke gegevens worden beveiligd en zijn beschermd met een persoonlijke login. Wij slaan notities en communicatie op alsmede de benodigde vervolgtaken voor ons team. Indien gewenst, verwijderen wij binnen 5 werkdagen alle gegevens van een persoon uit ons systeem.

Monitoring van energieprestaties

Deelnemers kunnen ter controle energiemeters koppelen aan een online monitoring systeem. De energiegegevens worden met een vertraging van 1 dag of 1 uur getoond. Het uitlezen van de slimme meter vereist een getekende ODA-verklaring van elke deelnemer. Om verminderde prestaties actief bij te sturen wordt een beheerder aangesteld.

Alles om effectief uw woningvoorraad te verduurzamen

Om de labelsprongen en energie neutrale gebouwen te realiseren, is meer nodig dan alleen het aanpakken van nieuwbouw. Wij bieden u de software en de processen om bestaande bouw efficiënt te verduurzamen met diverse maatregelen. Om dit effectief te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens in projecten voor de gebouwde omgeving.

Elk maatwerk aanbod beschrijft hoe er minder fossiele energie en meer hernieuwbare energie gebruikt kan worden in de woning. Dit baseren we op accurate informatie over de woning die we in overleg verzamelen. Bewoners krijgen 100% inzage in de gegevens en de berekeningen, welke wij uitvoeren ten behoeve van het een duurzame maatregel. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

Maak een afspraak