Met de programma's van Sunergetic kunt u uw woningvoorraad verduurzamen. Wij sluiten aan bij de keuzes in uw strategisch vastgoedbeleid en uw meerjaren onderhoudsplan. 

Elk programma wordt toegespitst op de beleidskeuzes. De maatwerk aanpak die wij voorstellen omvat alle werkzaamheden, de bewoners-communicatie en de software-applicaties, die nodig zijn voor uw project. 

Met de juiste werving en een persoonlijk proces worden uw bewoners steeds goed geïnformeerd. Bewoners ontvangen een advies op maat en worden persoonlijk en stapsgewijs begeleid. Na installatie worden de prestaties van alle systemen gemonitord.