Woningcorporatie Heuvelrug Wonen verduurzamen

In 2019 kreeg Sunergetic de opdracht van woningcorporatie Heuvelrug Wonen om zeven gebouwen met meergezinswoningen te verduurzamen; de Groenhoek te Driebergen. 

“Sunergetic bereikte bij deze groep bewoners een deelnamegraad van 44%.”

Woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Zonnepanelen op 7 gebouwen 'Groenhoek'

In samenspraak met Heuvelrug Wonen zijn activatie-brieven gestuurd, deur-aan-deur-bezoeken afgelegd en nabel acties gedaan. Zo hebben wij een zeer diverse bewonersgroep enthousiast gemaakt over ons zonnepanelen aanbod. 

De set grootte per woning was gemiddeld zeven zonnepanelen. De grootste uitdaging bij dit project was het vraaggestuurd organiseren en het per woning aansluiten van de PV-systemen op de gebouwen. 

Elk gebouw heeft een verschillend aantal deelnemers verdeeld over meerdere woonlagen. Voor de uitvoer is gekozen voor een gefaseerde aanpak. In slechts drie weken tijd heeft Sunergetic 622 Q-Cells zonnepanelen geïnstalleerd. 

De sets zijn verdeeld over 80 woningen. Doordat wij eigen software hebben ontwikkeld komt bij ons alles uit één hand. Hierdoor zijn wij in staat bij elk project transparant en efficiënt te werken richting een zo hoog mogelijke conversie.

Dakdoorvoeren, AC-traject en online monitoring via GSM

Door onze seriematige manier van denken en werken heeft de woningcorporatie tijdens de geplande dakrenovaties dakdoorvoeren aangelegd naar de individuele meterkasten. Daarna hebben wij woning voor woning aangesloten. Elk systeem is voorzien van microomvormers, zodat elke set direct op de meterkast is aangesloten. 

Voor de monitoring is bij elk systeem een kWh-teller geplaatst. Om de kWh-gegevens online toegankelijk te maken is gekozen voor gegevensoverdracht via GSM. De gegevensoverdracht verloopt onafhankelijk van de internetaansluiting van de bewoners waardoor de monitoring minder storingsgevoelig is. 

Wij zijn erg trots dat alle bewoners nu de opbrengst van hun zonnepanelen online kunnen monitoren.

  • 622 zonnepanelen
  • 205.260 Wp geïnstalleerd vermogen
  • 178.576 kWh
  • 100.895 kg CO2 reductie per jaar
  • Zonnepanelen: Qcells 330 WattPiek
  • Micro-omvormers: Enphase
  • Onderconstructie: Van der Valk

Expert in zonnestroom installaties sinds 2013

Sunergetic verzorgt het gehele traject. Van het systeem-ontwerp en de materiaalselectie tot de installatie. Wij borgen de kwaliteit van onze werkzaamheden met gecertificeerde werknemers en sterke projectbegeleiding. 

Door de productie actief te monitoren geven we invulling aan service en onderhoud. Wilt u weten wat het rendement kan zijn op uw investering? Wilt u ook gebruik maken van de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Ik wil deze case study ontvangen