image

Ik start een project als organisatie

Plan van aanpak 

Wilt u als organisatie een project opzetten voor uw klanten of werknemers? En wilt u hen voor een goede prijs kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen aanbieden? Dat kan. In overleg met u bespreken wij hoe we dit aanbod het beste vorm kunnen geven, kijkend naar uw doelgroep. Misschien wilt u bijvoorbeeld dat mensen met veel openstaande vakantiedagen die in kunnen wisselen voor zonnepanelen. Al deze opties spreken wij met u door. Sunergetic pakt uw project discreet en in goede samenspraak met u aan. Zo biedt u de mensen die u het meest waardeert een langdurige en duurzame investeringsmogelijkheid.

Projectpagina

Om extra te benadrukken dat het idee echt van uw organisatie komt en dat u hier 100% achterstaat, wordt de projectpagina waar uw doelgroep zich inleest, volledig ingericht met uw logo’s en bedrijfskleuren. Uw klanten of werknemers oriënteren zich via de website en geven hun gegevens en/of voorkeuren door. Via de site informeren we alle betrokkenen en blijven geïnteresseerden op de hoogte van het projectverloop. Verder worden de meest gestelde vragen hier beantwoord. Zo is uw doelgroep goed geïnformeerd aan de start van het project en wordt u als organisatie maximaal ontzorgd.

Dakcheck

Niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Via de dakcheck controleren we elk individueel dak. Zo bepalen we wie er kan deelnemen en wie niet. De uitkomst van de dakcheck wordt namens u gecommuniceerd aan elke geïnteresseerde.Zo kunnen wij alvast een eerste verwachting creëren bij de klant en soms al een aantal panelen aangeven aan de hand van het verbruik van de geïnteresseerde.

Klantportaal

Deelnemers met een geschikt dak vinden hier alle nodige informatie om zich verder te verdiepen in het aanbod: zonnepanelen, omvormers, opbrengstgaranties, terugverdientijd en mogelijkheden voor financiering. Bij vragen nemen deelnemers contact op met de Sunergetic-helpdesk. 

De maatwerkofferte

Via geavanceerde inmeetapparatuur en recente luchtfoto’s wordt het dak op afstand ingemeten. In overleg met de deelnemer wordt een bezoek aan huis ingepland. Tijdens deze afspraak wordt het definitieve aantal zonnepanelen bepaald. Daarnaast wordt gekeken waar de omvormer komt en hoe de kabels getrokken gaan worden. Dit verwerken we in de maatwerkofferte en wordt via het klantportaal aangeboden. Elke deelnemer wordt zo persoonlijk geïnformeerd over de besparing van de zonnepanelen.  

Helpdesk

De helpdesk van Sunergetic bestaat uit ervaren  medewerkers die de deelnemer op professionele wijze te woord staan. Bij vragen kunnen deelnemers altijd contact opnemen met de helpdesk van Sunergetic.

Inplannen en installeren 

Wanneer de deelnemer akkoord is met de offerte, geeft hij dat aan via het klantportaal. Dit wordt direct per mail bevestigd. Daarna gaan de 14 dagen bedenktijd voor online aankopen in. Na de bedenktijd wordt in goed overleg met de klant de installatie-afspraak ingepland.

De zonnepanelen worden door de installateur binnen één dagdeel geïnstalleerd. Het volledige systeem wordt werkend opgeleverd, inclusief online monitoring. De klant krijgt alle informatie over zijn zonnepanelensysteem overhandigd op papier. Daarnaast kan via de projectsite aanvullende informatie gevonden worden over bijvoorbeeld salderen.

Support na de installatie

Mochten er storingen optreden of vragen zijn, dan staat de helpdesk natuurlijk klaar voor de juiste ondersteuning. Veel problemen kunnen op afstand worden opgelost. Waar nodig, wordt er een bezoek aan huis voor de storingsmonteur ingepland. Ook bij algemene zaken, zoals vragen over het aanmelden bij energieleveren.nl, kan de klant bij de helpdesk terecht.

Bezoekadres

Berenkoog 35
1822BH Alkmaar
Nederland

Telefoon

085 222 00 26 (ma - vrij | 09.00 - 17.00)

E-mail

Via