image

Ik start een project voor een gemeente

Plan van aanpak 

In samenspraak met u wordt een plan opgesteld hoe particulieren van uw project op de hoogte worden gebracht. Er kan bijvoorbeeld een brief verzonden worden namens u, of er kan een online campagne gestart worden. Bij beide wegen worden geïnteresseerden uitgenodigd om zich in te schrijven via de landingspagina. Deze gegevens worden door Sunergetic verwerkt in een landingspagina en een online klantportaal.

Dakcheck

Om al in een vroeg stadium te bepalen of een dak geschikt is voor zonnepanelen, vragen wij particulieren enkele gegevens over hun dak in te vullen bij een zogenaamde daktest. Met deze informatie kunnen wij een eerste indicatie geven over de geschiktheid van het dak. Zo kunnen wij alvast een eerste verwachting creëren bij de klant en kunnen we soms al een aantal panelen aangeven aan de hand van het verbruik van de particulier. 

Projectpagina

Geïnteresseerden oriënteren zich en geven hun gegevens door via de site. Op deze pagina wordt de tijdsplanning van het project weergegeven en komen er updates over het project op de site te staan. Alles is ingericht met de kleuren en logo’s van het project.Verder worden de meest gestelde vragen hier beantwoord. Zo is de particulier goed geïnformeerd aan de start van het project en weet hij waar hij aan begint.

Klantportaal

De particulier vindt hier alle nodige informatie om zich verder te verdiepen in de zonnepanelen, de kosten en de terugverdientijd. Men vindt hier ook contactgegevens en kan alle persoonlijke informatie terugvinden. De offerte wordt via het klantportaal aan de klant aangeboden. Om toegang te krijgen tot het persoonlijk klantportaal ontvangt de particulier per mail inloggegevens. Men wordt op deze wijze geïnformeerd over het aantal panelen en de besparing die de zonnepanelen opleveren.

Offerte

Via geavanceerde inmeetapparatuur en luchtfoto’s wordt het dak op afstand ingemeten.Ook wordt er met elke particulier een afspraak ingepland voor een bezoek aan huis. Tijdens deze afspraak wordt het definitieve aantal zonnepanelen bepaald. Daarnaast wordt gekeken waar de omvormer komt en hoe de kabels getrokken gaan worden.  

Helpdesk

Wanneer de particulier vragen, op- of aanmerkingen heeft, kan hij per e-mail of telefoon contact opnemen met de helpdesk van Sunergetic. De helpdesk van Sunergetic bestaat uit goedgetrainde medewerkers die de particulier op professionele wijze te woord kunnen staan.

Inplannen en installeren 

Zodra de klant een besluit genomen heeft, kan hij zijn akkoord doorvoeren in het klantportaal. Dit wordt gelijk per mail bevestigd, waarbij de 14 dagen wettelijke bedenktijd voor online aankopen vermeld worden. Na de bedenktijd wordt in goed overleg de installatie-afspraak ingepland.

De zonnepanelen worden door de installateur binnen een dagdeel geïnstalleerd. Het volledige systeem wordt werkend opgeleverd, inclusief online monitoring. De klant krijgt alle informatie over zijn zonnepanelensysteem overhandigd op papier. Ook via de projectsite kan de nodige informatie ingewonnen worden voor na de installatie.

Support na de installatie

Mochten er storingen optreden of vragen zijn, dan staat de helpdesk natuurlijk klaar voor de juiste ondersteuning. Wanneer dit nodig is, wordt er een storingsafspraak ingepland. Maar ook bij kleinere zaken, zoals vragen over het aanmelden bij energieleveren.nl, kan de particulier bij de helpdesk terecht.

Bezoekadres

Berenkoog 35
1822BH Alkmaar
Nederland

Telefoon

085 222 00 26 (ma - vrij | 09.00 - 17.00)

E-mail

Via